Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Kursu

Sayın Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Üyeleri;

27 Mart 2022 pazar günü online olarak 'Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Kursu' yapılacaktır.

Kurs kaydı için link 15 gün öncesinde gönderilecektir. 

Kurs programı aşağıda sunulmuştur. 

Tüm üyelerimize duyurulur. 

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği 

Yönetim Kurulu

 

Kurs videosuna erişmek için tıklayınız

Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Kursu.jpeg (206 KB)

PEDİATRİK KARDİYAK YOĞUN BAKIM KURSU 

Kurs Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Tanıl Kendirli

08:45-09:00 Açılış 
09:00-09:30 Kalp cerrahının bakış açısı ve beklentileri 
Salih Özçobanoğlu
09:30-10:00 Genel erken postop yaklaşım-rutinler
Oğuz Dursun 
10:00-10:30 Postop Sedasyon-Analjezi
Ayşe Berna Anıl
10:30-11:00 Ara
11:00-11:30 Postop hemodinamik ve nörolojik monitörizasyon
Agop Çıtak
11:30-12:00 Pulmoner hipertansiyon ve yönetimi
Tayfun Uçar
12:00-13:00 Öğle yemeği
13:00-13:45 Postop aritmiler ve pacemaker kullanımı
Erkut Öztürk
13:45-14:30 Kalp işlevlerinin ve postoperatif durumun değerlendirmesinde Ekokardiyografi
Sevcan Erdem
14:30-15:15 Postop dönemde mekanik ventilasyon ve kardiopulmoner etkileşim
Nilüfer Yalındağ Öztürk
15:15-15:30 Ara
15:30-16:15 Postoperatif komplikasyonlar, LCOS
Başak Nur Akyıldız
16:15-17:00 Uzamış yatış ve ekstübasyon başarısızlığına yaklaşım
Bülent Karapınar
17:00-17:30 Kardiyak ECMO
Tanıl Kendirli
17:30 Tartışma