ENG I TR

PEDİATRİK KARDİYAK YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA GRUBU

Üyeler

Dr. Tolga Köroğlu (Başkan)

Agop Çıtak
Ayşe Berna Anıl
Bülent Karapınar
Dinçer Yıldızdaş
Esra Şevketoğlu
Oğuz Dursun
Tanıl Kendirli