ENG I TR

Diğer Kurslar

  • Olgularla Çocukluk Çağı Zehirlenmelerine Yaklaşım
  • Çocuklarda Mekanik Ventilasyon Kursu
  • Kritik Hasta Çocuklarda Ultrasonografi Kursu
  • Renal Replasman Tedavileri Kursu
  • Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
  • Çocuklarda İleri Travma Yaşam Desteği Kursu
  • Çocuklarda İleri Havayolu Yönetimi Kursu