ENG I TR

YÖNETİM KURULU

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu

2015-2018

Başkan Tolga F. Köroğlu
Başkan Yrd. Murat Duman
Genel Sekreter Oğuz Dursun
Sayman Dinçer Yıldızdaş
Üye Tanıl Kendirli
Üye Esra Şevketoğlu
Üye G. Esen Besli