ENG I TR

ÖNCEKİ ETKİNLİKLER

  • Olgularla Çocukluk Çağı Zehirlenmelerine Yaklaşım
  • Mekanik Ventilasyon Kursu
  • Kritik Hasta Çocuklarda Ultrasonografi Kursu
  • Renal Replasman Tedavileri Kursu
  • Çocuk Acilde Noninvazif Ventilasyon Uygulamaları ve Evde Solunum Desteği Kursu
  • Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
  • Çocuklarda İleri Travma Yaşam Desteği Kursu 
  • Çocuklarda İleri Havayolu Yönetimi Kursu