Serbest Bildiri Ödüllendirme Yönergesi

Tanım

Madde 1- Bu yönerge, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’nin ulusal kongresini bilimsel yönden yüksek nitelikli özgün araştırmaların bildirilmesi için cazip kılmak amacıyla işletilecek ödüllendirme yöntemini düzenlemektedir.

Ödüllendirme İlkeleri

Madde 2- Ödüllendirme yılda bir kez, ulusal kongreye gönderilen özgün araştırma niteliğindeki serbest bildirilerin özetleri ve sunumlarının değerlendirilmesine göre yapılacaktır.

Madde 3- Değerlendirme, Kongre düzenleme kurulu ve Dernek Yönetim Kurulu içi ve dışından belirlenecek toplam 6 acil ve 6 yoğun bakım uzmanı tarafından, Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

Madde 4- Değerlendirme kurulu üyelerinin, yazar olarak bulunduğu araştırmalar Değerlendirme kurulu üyelerince puanlanmaz.

Madde 5- Acil, yoğun bakım ve hemşirelik alanında ayrı ayrı birinci seçilen özgün araştırma niteliğindeki sözlü bildiriler belirlenir. Olgu sunumları değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6- Birinci, ikinci ve üçüncü seçilen sözlü bildiriler, Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresinde açıklanır ve sahiplerine sertifika verilir.

Madde 7- Acil, yoğun bakım ve hemşirelik alanında birinci seçilen sözlü bildirilerin her birinin birinci, ikinci ve üçüncü ismi olan Derneğimiz üyesine bir sonraki kongreye ücretsiz olarak katılım olanağı sağlanır.

Yürürlük

Madde 8- Bu yönerge Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9-Bu yönergeyi Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu yürütür.