PEDİYATRİK KARDİYAK YOĞUN BAKIMDA OLGULARLA KONJENİTAL KALP HASTALIKLARININ YÖNETİMİ

Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalışma Grubu olarak “PEDİYATRİK KARDİYAK YOĞUN BAKIMDA OLGULARLA KONJENİTAL KALP HASTALIKLARININ YÖNETİMİ” konulu sempozyum 26 Kasım 2022 tarihinde BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ’ nde gerçekleştirilecektir.

Özellikle genç meslektaşlarımızın eğitimlerine yönelik, günümüz pediatrik kardiyoloji ve kalp cerrahisindeki gelişimlere paralel olarak yoğun bakımlarda artan ihtiyaçlar doğrultusunda ve çalışma grubu üyelerimizin talepleri de göz önünde bulundurularak bir program oluşturduk. Sempozyumun konularını tecrübeli hocalarımız ve   genç meslektaşlarımızın dengeli olarak söz sahibi olacağı şekilde hazırladık.

Bu sempozyumda yoğun bakımda özellikle sık takip edilen konjenital kalp cerrahisi olgularını tartışmayı hedefliyoruz. Ayrıca bazı konularda davet ettiğimiz Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’nin üyesi çok değerli hocalarımız tecrübelerini bize aktaracaklardır.

Katılım herhangi bir ücret gerektirmiyor ancak organizasyonda teknik sorun yaşanmaması amacıyla katılımcıların 15 Kasım 2022 tarihine kadar “erkut_ozturk@yahoo.com” mail adresine adını-soyadını, telefon numarası ve çalıştığı kurumu bildiren bir mail göndermesini rica ediyoruz.

Çocuk kalbi için her türlü fedakarlığı yapan tüm meslektaşlarımız davetlidir.  

Saygılarımızla;

 

Doç. Dr. Erkut ÖZTÜRK             
Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalışma Grubu başkanı

Uzm Dr Emine HEKİM YILMAZ
Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalışma Grubu başkan yardımcısı

Uzm Dr Hacer KAMALI
Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalışma Grubu  sekreteri

Program

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI

9.15-9.20

Nurettin YİYİT
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi

9.-9.25

N.Kürşad TOKEL
Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği Başkanı

9.25-9.30

Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım Olarak Beklentilerimiz
Erkut ÖZTÜRK
Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalışma Grubu Başkanı

1.BÖLÜM

3 T’li Konjenital Kalp Hastalıkları
Oturum Başkanları: Ahmet ÇELEBİ, Sertaç HAYDİN

9.30-9.50

9.50-10.00

TGA Yönetimi 
 Hacer KAMALI
Tartışma

10.00-10.20

10.20-10.30

TAPVD Yönetimi
 İlkay ERDOĞAN
Tartışma

10.30-10.50

10.50-11.00

Fallot Tetralojisi
 Nilüfer YALINDAĞ ÖZTÜRK
Tartışma

11.00-11.30

ÇAY-KAHVE MOLASI

2.BÖLÜM

Özel Bakış
Oturum Başkanları: İ. Cansaran TANIDIR,  Demet DEMİRKOL

11.30-11.50

11.50-12.00

Komplet Atrioventriküler Septal Defekt Yönetimi 
Ayşe Berna ANIL
Tartışma

12.00-12.20

12.20-12.30

ECMO’daki Hastanın Yönetimi 
Selman KESİCİ
Tartışma

12.30-14 00

ÖĞLE YEMEĞİ

3.BÖLÜM

Palyasyon Yönetimi
Oturum Başkanları: Nurgül YURTSEVEN, Ahmet ŞAŞMAZEL

14.00-14.20

14.20-14.30

Pulmoner Arter Banding Yönetimi
Serhat Bahadır GENÇ
Tartışma

14.30-14.50

14.50-15.00

Şantların Yönetimi
Taliha ÖNER
Tartışma

15.00-15.20

15.20-15.30

Yenidoğanda Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (Norwood-sano ve hibrit) Yönetimi
Erkut ÖZTÜRK
Tartışma

15.30-16.00

ÇAY-KAHVE MOLASI

4.BÖLÜM

Tek ventrikül Evreleri
Oturum Başkanları: Bedri ALDUDAK, Ali Can HATEMİ

16.00-16.20

16.20-16.30

Glenn Hastalarının Yönetimi
Ömer ŞAVLUK
Tartışma

16.30-16.50

16.50-17.00

Fontan Hastalarının Yönetimi
 Emine HEKİM YILMAZ
Tartışma

17.00

KAPANIŞ