PEDİATRİK KARDİYAK YOĞUN BAKIM KURSU

ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ

PEDİATRİK KARDİYAK YOĞUN BAKIM KURSU

25-26 MAYIS 2018

Titanic Port Hotel, Bakırköy-İstanbul

1.GÜN --25 MAYIS 2018 CUMA

08:30-09:00 Açılış ve Tanışma Tolga Köroğlu
09:00-09:45 Kalp cerrahının bakış açısı ve beklentileri Ahmet Şaşmazel
09:45-10:30 Genel erken postop yaklaşım-rutinler Oğuz Dursun
10:30-10:45

Ara

10:45-11:30 Postop Sedasyon-Analjezi Dinçer Yıldızdaş
11:30-12:15 Postop hemodinamik ve nörolojik monitörizasyon Agop Çıtak
12:15-13:30

Öğlen yemeği

13:30-14:30 Postop aritmiler ve pacemaker kullanımı Tayfun Uçar
14:30-15:15 Kalp işlevlerinin ve postoperatif durumun değerlendirmesinde Ekokardiyografi Fadli Demir
15:15-15:30

Ara

15:30-16:15 Postop dönemde mekanik ventilasyon ve kardiopulmoner etkileşim Nilüfer Öztürk
16:15-17:00 Postoperatif komplikasyonlar, LCOS Dinçer Yıldızdaş
17:00 Tartışma Tolga Köroğlu

2. GÜN --26 MAYIS 2018 CUMARTESİ

08:30-09:00 Pulmoner hipertansiyon ve yönetimi Tanıl Kendirli
09:00-09:45 VSD-AVSD postop yönetimi Ayşe Berna Anıl
09:45-10:30 Fallot tetralojisi ve DORV postop yönetimi Gökhan Kalkan
10:30-10:45

Ara

10:45-11:30 Pulmoner atrezi postop yönetimi Başak Nur Akyıldız
11:30-12:15 Kardiyak ECMO Tanıl Kendirli
12:15-13:30

Öğlen yemeği

13:30-14:30 Norwood ameliyatı sonrası hasta yönetimi Gökhan Kalkan
14:30-15:15 Glenn ve Fontan ameliyatı sonrası hasta yönetimi Tolga Köroğlu
15:15-15:30

Ara

15:30-16:15 Uzamış yatış ve ekstübasyon başarısızlığına yaklaşım Bülent Karapınar
16:15-16:30 Tartışma ve Kapanış Tolga Köroğlu