ENG I TR

PEDİATRİK KARDİYAK YOĞUN BAKIM KURSU

ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ

PEDİATRİK KARDİYAK YOĞUN BAKIM KURSU

25-26 MAYIS 2018

Titanic Port Hotel, Bakırköy-İstanbul

 

 

1.GÜN --25 MAYIS 2018 CUMA

08:30-09:00

Açılış ve Tanışma

Tolga Köroğlu

09:00-09:45

Kalp cerrahının bakış açısı ve beklentileri

Ahmet Şaşmazel

09:45-10:30

Genel erken postop yaklaşım-rutinler

Oğuz Dursun

10:30-10:45

Ara

10:45-11:30

Postop Sedasyon-Analjezi

Dinçer Yıldızdaş

11:30-12:15

Postop hemodinamik ve nörolojik monitörizasyon

Agop Çıtak

12:15-13:30

Öğlen yemeği

13:30-14:30

Postop aritmiler ve pacemaker kullanımı

Tayfun Uçar

14:30-15:15

Kalp işlevlerinin ve postoperatif durumun değerlendirmesinde Ekokardiyografi

Fadli Demir

15:15-15:30

Ara

15:30-16:15

Postop dönemde mekanik ventilasyon ve kardiopulmoner etkileşim

Nilüfer Öztürk

16:15-17:00

Postoperatif komplikasyonlar, LCOS

Dinçer Yıldızdaş

17:00

Tartışma

Tolga Köroğlu

 

2. GÜN --26 MAYIS 2018 CUMARTESİ

08:30-09:00

Pulmoner hipertansiyon ve yönetimi

Tanıl Kendirli

09:00-09:45

VSD-AVSD postop yönetimi

Ayşe Berna Anıl

09:45-10:30

Fallot tetralojisi ve DORV postop yönetimi

Gökhan Kalkan

10:30-10:45

Ara

10:45-11:30

Pulmoner atrezi postop yönetimi

Başak Nur Akyıldız

11:30-12:15

Kardiyak ECMO

Tanıl Kendirli

12:15-13:30

Öğlen yemeği

13:30-14:30

Norwood ameliyatı sonrası hasta yönetimi

Gökhan Kalkan

14:30-15:15

Glenn ve Fontan ameliyatı sonrası hasta yönetimi

Tolga Köroğlu

15:15-15:30

Ara

15:30-16:15

Uzamış yatış ve ekstübasyon başarısızlığına yaklaşım

Bülent Karapınar

16:15-16:30

Tartışma ve Kapanış

Tolga Köroğlu