Etkniliklerin Ertelenmesi

- 3 Nisan  2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cebeci Hastanesi, 50.Yıl Amfisi’nde yapılacak olan “Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Sempozyumu” Koronovirüs enfeksiyonu (COVİD 19) yayılmasının önlenmesi kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Toplantı ile ilgili güncel detaylar web sayfasından yayınlanacaktır.

- 27-28 Mart 2020 tarihinde İstanbul Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacak olan “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu” Koronovirüs enfeksiyonu (COVİD 19) yayılmasının önlenmesi kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Toplantı ile ilgili güncel detaylar web sayfasından yayınlanacaktır.

- 10-11 Nisan 2020 Mardin Raymar Otel’de yapılacak olan ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM SEMPOZYUMU, Koronovirüs enfeksiyonu (COVİD 19) yayılmasının önlenmesi kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sempozyum ile ilgili güncel detaylar web sayfasından yayınlanacaktır.