Dernek Kongre ve Kurslarında Başkan, Konuşmacı ve Eğitmen Olma Ölçütleri Yönergesi

KONGRE KONUŞMACILARI
 

 1. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresinde Çocuk Acil veya Çocuk Yoğun Bakım uzmanı statüsünde konuşmacı olunabilmesi için yan dal eğitimi sonrası en az 3 yıldır 3. Basamak Çocuk Yoğun Bakım ünitesi veya tam donanımlı Çocuk Acil biriminde çalışıyor ve en az Doçent statüsünde olmak şartı aranacaktır.
 2. Yan dal belgesine sahip olmak veya kayıtlarda yan dal eğitim sorumlusu görünmek kendi başına yeterli kabul edilmeyecektir.
 3. Geçici görevlendirme ile Çocuk Yoğun Bakım veya Çocuk Acil servise bakan öğretim üyesi veya uzman hekimler bu statüye dahil edilmez.
 4. Yoğun bakım/Acil ile ilgilenip ilave olarak başka alanlarda da akademik çalışmalarda bulunan kişilere yoğun bakım/Acile verilen akademik ağırlıkla orantılı ölçü ve sayıda konuşma verilebilir (örn. Birkaç kongrede bir).
 5. Bu kriterleri yerine getiren kişi sayısı kongre konuşma sayısından fazla ise akademik çalışma süresi olarak en kıdemli olan veya akademik çalışmaları önemli bilimsel katkı getiren kişilere öncelik verilir.
 6. Kriterleri yerine getirip benzer kıdem ve niteliklere sahip olan akademisyenlerden sadece bazılarına görev verilebilecekse bir sonraki kongrede görev verilemeyenlere öncelik tanınır.
 7. Primer alanı yoğun bakım veya acil olmayan akademisyenlere istisnai olarak özel alanları ile ilgili konuşma verilebilir.
 8. Hemşireler için en az 2 yıldır Çocuk Yoğun Bakım veya Çocuk Acil yan dal eğitimi verilen bir Çocuk Yoğun Bakım veya Çocuk Acil Servisinde sorumlu hemşire olarak çalışıyor olmak; veya 3. Basamak Çocuk Yoğun Bakım veya tam donanımlı Çocuk Acil Servisinde en az 3 yıldır çalışıyor olmak şartı aranacaktır.

KONGRE OTURUM BAŞKANLARI
 

 1. Oturum başkanları konuşmacılar arasından belirlenecektir.
 2. Camiaya önemli katkıları olan ancak konuşma yapamayacağını bildiren öğretim üyesi veya eğitim sorumlularına sadece oturum başkanlığı verilmesi durumu bireysel olarak değerlendirilecektir.

KURS KONUŞMACILARI
 

 1. Kurslarda görev alabilmek için en az 3 yıldır 3. Basamak Çocuk Yoğun Bakım ünitesi veya tam donanımlı Çocuk Acil biriminde çalışıyor ve en az Doçent statüsünde olmak şartı aranacaktır. Yapılandırılmış bir kursun resmi eğitmeni statüsünde olan kişiler bu kriterlere tabi değildir (örn. PALS veya ÇİYAD Kurs eğitmenleri).
 2. Hemşireler için konuşmacı kriterleriyle aynı kriterler aranacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER