ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM SEMPOZYUMU - MARDİN

MARDİN
ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM SEMPOZYUMU
10-11 Haziran 2022
Ramada Otel, Mardin

10haz2022.jpg (683 KB)

Sempozyum Başkanlar: Murat Duman; R. Dinçer Yıldızdaş 10 Haziran 2022 

08:30-09:00 Kayıt
09:00-09:15 Açılış Konuşmaları
Murat Duman; R. Dinçer Yıldızdaş
09:15-10:00 Acil hastanın Değerlendirilmesi
Oturum Başkanları: Murat Duman

Çocuk hastaya yapılandırılmış acil yaklaşım
H. Levent Yılmaz     
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:00 Nörolojik Aciller Oturumu
Oturum Başkanları: Agop Çıtak, Tanıl Kendirli

Status Epileptikus ve Tedavisi

Emel Ulusoy

Kafa içi Basınç Artışı ve Tedavisi
R. Dinçer Yıldızdaş
12:00-13:30 YEMEK ARASI
13:30-14:00 Ventilasyon Yöntemleri Oturumu
Oturum Başkanları: Esra Şevketoğlu, Ali Ertuğ Arslanköylü

İnvaziv Mekanik Ventilasyon endikasyonları, modları ve başlangıç ayarları
Tanıl Kendirli
14:00-14:30 KAHVE ARASI
14:30-15:15 Olgularla Acil Yoğun Bakım
Oturum Başkanı: Dinçer Yıldızdaş

Olgularla Acil Yoğun Bakım Hastalarına Yaklaşım  
Oğuz Dursun

11 Haziran 2022

09:00-10:30 Dolaşım Yetmezliği
Oturum Başkanları: Başak Nur Akyıldız, Metin Uysalol

Sepsis-Septik Şok
Ali Ertuğ Arslanköylü

İnotrop ve Vazoaktif İlaçların Akılcı Kullanımı
Nazik Aşılıoğlu Yener
10:30-11:00 KAHVE ARASI
10:30-12:00 Yoğun Bakım Oturumu
Oturum Başkanları: Oğuz Dursun, Nazik Aşılıoğlu Yener

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu ve Tedavisi
Esra Şevketoğlu
Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım
Agop Çıtak
12:00-13:30 YEMEK ARASI
13:30-14:30 Zehirlenme Oturumu
Oturum Başkanı: H. Levent Yılmaz, Okşan Derinöz Güleryüz
Zehirlenen çocuğa genel yaklaşım
Metin Uysalol 

Sık Rastlanan Zehirlenme Durumları
Başak Nur Akyıldız
14:30-14:45 KAHVE ARASI
14:45-15:30 Solunum Acilleri
Olgularla Solunum Sıkıntısı Olan Çocuğa Yaklaşım
Okşan Derinöz Güleryüz
15:30-16:00 Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Murat Duman
16:00-16:30 Kapanış