6. Ulusal, 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi

Değerli Meslektaşlarım,

Çocuk Hemşireleri Derneği adına 29 Kasım – 02 Aralık 2017 tarihleri arasında, Antalya’nın güzel beldesi Belek’de, Xanadu Resort Hotel’de, 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz.

Kongremizde sizlerden gelen öneriler doğrultusunda çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğini; sosyal, eğitimsel, klinik bilgi ve uygulama, mesleki, vb. açıdan geniş bir yelpazede inceleyeceğiz.  Ana temayı “Pediatri Hemşireliğinin Gücü: Şefkat, Bilgi ve Beceri” olarak belirledik.   Sağlıklı/hasta çocuğa ve ailesine şefkatli bir yaklaşımla, donanımlı/bilgili ve becerili bir şekilde sunulan hasta bakımının; bakımdaki kaliteyi, dolayısıyla pediatri hemşireliğinin gücünü kaçınılmaz bir şekilde arttıracağı kuşkusuzdur.  Bu anlayış doğrultusunda çocuk sağlığına ilişkin güncel ve önemli konuları - paneller ve konferanslar şeklinde - alanlarında uzman olan ulusal ve uluslararası farklı disiplin ve kültürdeki  konuşmacılarımızla birlikte irdeleyeceğiz.

Kongre kapsamında  “Pediatri Hemşireliğinde Lisansüstü Eğitim” Çalıştayı da yapılacak olup, alanımızla ilgili lisansüstü eğitimimizi tartışma ve sorunlarımıza çözüm önerileri getirme fırsatı bulacağız. Ayrıca alanımıza özgü önemli kurslar, sözel ve poster bildiriler kongremizde yer alacaktır.

Bu anlayışla gerçekleştirmeyi planladığımız “6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi“ ne; akademik, sosyal ve klinik pediatri alanlarında çalışan tüm hemşireleri, çocuk sağlığına hizmet eden ekip üyelerini, çocuk sağlığına ilgi duyan öğrenci hemşirelerimizi davet ediyor, deneyimlerini ve çalışmalarını bizimle paylaşmalarını arzu ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu adına,
Prof. Dr. Suzan YILDIZ

Kongre Başkanı
 
Kongrenin bilimsel programı ekte sunulmuş olup, resmi internet sitesi olan;  www.pediatrihemsireligi2017.com  adresinden kongre ile ilgili tüm detaylar incelenebilir.
 
Programı indirmek için tıklayınız