TÜRK ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ MEKANİK VENTİLASYON KURSU

Kurs Başkanları: Tanıl Kendirli, Okşan Derinöz 


Saat

Konu

 

08:00-08:30

Kayıt ve Açılış

 

08:30-09:00

Akut Solunum Yetmezliği

Okşan Derinöz

09:00-09:30

Kan Gazları

Funda Kurt

09:30-10:00

Oksijen tedavileri ve yüksek akımlı oksijen tedavisi (HFNC, YANKOT)

Göksel Vatansever

10:00-10:15

Ara

 

10:15-10:45

Noninvaziv MV

Selman Kesici

10:45-11:15

İnvaziv MV

Mutlu Uysal Yazıcı

11:15-12:15

Pratik
Pratik 1:NIV, HFNC:S. Kesici, G. Vatansever
Pratik 2:İnvaziv MV: T. Kendirli, MU Yazıcı

 

12:15-13:15

Öğle arası

 

13:15-13:45

PARDS’da mekanik ventilasyon ve HFOV

Tanıl Kendirli

13:45-14:15

Hiperkapneik solunum yetmezliğinde MV

Oktay Perk

14:15-14:30

Ara

 

14:30-14:50

İnvaziv ve NIV’de monitorizasyon,

Serhat Emeksiz

14:50-15:10

Sedasyon-Analjezi

Emel Uyar

15:10-15:30

MV’den ayırma

Merve Havan

15:30-15:45

Ara

 

15:45-17:00

Pratik
Pratik 1: PARDS’da MV ve HFOV:
T. Kendirli, S. Emeksiz
Pratik 2: Hiperkapneik Solunum Yetmezliğinde MV:, O. Perk, E. Uyar

 

17:00

Kapanış

 

Yer: Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi
50. Yıl Amfisi