Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Komisyonu

Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım alanında uzmanlık eğitimi görmekte olan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, dernek yönetim kurulu ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim kuruluna iletmek ve öğrencilerin dernek etkinlikleri konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Üyeler

ACİL

Hale Çitlenbik (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Caner Turan (Ege Üniversitesi)

Ahmet Ziya Bibilen (Hacettepe Üniversitesi)

 

YOĞUN BAKIM

Emel Uyar (Marmara Üniversitesi)

Özlem Temel Köksoy (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Didar Arslan (Çukurova Üniversitesi)