Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Sayın Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Üyeleri;

Yönetim Kurulumuz Prof. Dr. Murat Duman Başkanlığında 01.07.2021 tarihinde toplanmış, 29/07/2021 günü saat: 13:00’de İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Dershanesinde aşağıdaki gündem maddelerine göre Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılmasına, çoğunluğun sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 10/08/2021 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılmasına ve duyurunun dernek web sayfası ve eposta ile yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklamanın yapılması

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3-Divan Heyetinin oluşturulması

4-Gayrimenkul alımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi

5-Dilek ve temenniler

6-Kapanış

 

Tüm üyelerimize duyurulur. 

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu

13.07.2021