Ezilmede Sürekli böbrek Destek Tedavisi Uygulamaları

Çocuklarda ezilme hasarına bağlı böbrek yetmezliğinde renal replasman tx.pdf (304 KB)

EZİLME PROTOKOLÜ.pdf (326 KB)