Serbest Bildiri Ödüllendirme Yönergesi

Tanım

Madde 1- Bu yönerge, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’nin ulusal kongresini bilimsel yönden yüksek nitelikli özgün araştırmaların bildirilmesi için cazip kılmak amacıyla işletilecek ödüllendirme yöntemini düzenlemektedir.

 

Ödüllendirme İlkeleri

Madde 2- Ödüllendirme yılda bir kez, ulusal kongreye gönderilen özgün araştırma niteliğindeki serbest bildirilerin özetleri ve sunumlarının değerlendirilmesine göre yapılacaktır.

Madde 3- Değerlendirme, Kongre düzenleme kurulu ve Dernek Yönetim Kurulu içi ve dışından belirlenecek toplam 6 acil ve 6 yoğun bakım uzmanı tarafından, Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

Madde 4- Değerlendirme kurulu üyelerinin, yazar olarak bulunduğu araştırmalar Değerlendirme kurulu üyelerince puanlanmaz.

Madde 5- Acil, yoğun bakım ve hemşirelik alanında ayrı ayrı birinci seçilen özgün araştırma niteliğindeki sözlü bildiriler belirlenir. Olgu sunumları değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6- Birinci, ikinci ve üçüncü seçilen sözlü bildiriler, Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresinde açıklanır ve sahiplerine sertifika verilir.

Madde 7- Acil, yoğun bakım ve hemşirelik alanında birinci, ikinci ve üçüncü seçilen sözlü bildirilerin her biri için bildiride birinci isim olarak yer alan Derneğimiz üyelerine bir sonraki kongreye ücretsiz olarak katılım olanağı sağlanır.

 

Yürürlük

Madde 8- Bu yönerge Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 9-Bu yönergeyi Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu yürütür.