SAĞLIKTA ŞİDDET BASIN BİLDİRİSİ (19.07.2018)

Kamuoyuna duyurulur;

Ülkemizde sağlık çalışanlarına karşı şiddet olayları son yıllarda ne yazık ki katlanarak artmaktadır. Çocuk Acil Servis’lerinde yaşanan şiddet olaylarının son halkası ise, 17.07.2018 tarihinde Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde başına parke taşı vurularak darp edilen Dr. Bahaüddin Ahmet Yalçın’a karşı gerçekleştirilmiştir. Dr. Yalçın, acil serviste tedavi ve izlemini yapmakta olduğu bir hastanın babası tarafından ölümüne kast edecek şekilde darp edilmiştir. Halen yoğun bakımda tedavisi sürdürülen doktorumuza Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği olarak acil şifalar diliyoruz.

Sağlıkta şiddete tolerans tanımayacak şekilde başta hukuki olmak üzere tüm yaptırımların kararlılıkla uygulanmasını istiyoruz. Tüm olumsuz koşullara rağmen özveri ve mesleklerine bağlılıkla hizmet veren sağlık çalışanlarının gerek itibarını, gerekse can güvenliğini korumaya yönelik tüm önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini vurguluyor, sağlıkta şiddetin olmadığı günler görmek dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz.

 

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
Yönetim Kurulu