Pediatrik Travma Kursu-“PedTRAK”

Kurs başkanları:  Prof. Dr. Okşan Derinöz Güleryüz, Prof. Dr. Murat Anıl
1.GÜN

Saat

Uygulamalar

Eğitmen

08:30-09:00

GİRİŞ: Kurs tanıtımı

 

09:00-09:30

KURS ÖNCESİ DEĞERLENDİRME SINAVI

 

 

GENEL BİLGİLER

 

09:30-10:00

DERS 1
Pediatrik travma hastasının genel özellikleri
Epidemiyoloji ve önemi
Çocuk travma hastalarının erişkinlerden farkı
Travma tipleri ve şiddeti: Künt ve penetran travmalar, yüksek enerjili travma tanımı
Çocuk travma hastalarında skorlama sistemleri
Çocuk travma hastalarına yaklaşımın esasları

Murat Anıl

 

BİRİNCİL DEĞERLENDİRME

 

10:00-10:30

DERS 2
A: Pediatrik travmalarda acil havayolu yönetimi
Travmada Hava yolu açma manevraları, aspirasyon, havayolu gereci takma
Travmada hızlı ardışık entübasyon
Boyunluk takma, travma tahtası, sedyeye nakil, kütük çevirme manevraları

Okşan Derinöz Güleryüz

10:30-11:00

ARA

 

11:00-11:30

DERS 3
B: Pediatrik toraks travmalarında hızlı değerlendirme yaşam kurtarıcı girişimler
Toraks travmasında fizik bakı
Oksijen desteği
Tansiyon pnömotoraks
Açık pnömotoraks
Yelken göğüs
Hemotoraks
Perikardiyal effüzyon

Selman Kesici

11:30-12:00

DERS 4
C: Pediatrik travmada şok yönetimi
Travmada şoku tanımak ve ölümcül triyad
Kanamayı durdurmak (dıştan bası, turnike vs.)
Damar yolu / kemik içi yol açılması
Sıvı yönetimi (şok ve şok dışı olgularda)
Kan transfüzyonu ve masif transfüzyon protokolü
Kontrollü hipotansiyon
Hasar kontrol yaklaşımı
Traneksamik asit
Nörojenik şok yönetimi

Özlem Tekşam

12:00-13:00

YEMEK ARASI

 

13:00-13:30

DERS 5
D: Pediatrik travmalarda hızlı nörolojik değerlendirme Glasgow Koma Skoru (GKS), pediatrik GKS, USAY, KİBAS işaretleri, kafatası kırıkları
Pediatrik kafa travmalarını sınıflandırmak
Orta ve ağır kafa travmalarında yaşam kurtarıcı tedaviler

Ebru Ongun

13:30-14:00

DERS 6
E: Pediatrik travmalarda baştan aşağı hızlı muayene, yatakbaşı ultrason (e-FAST) kullanımı
Pediatrik majör travma hastasında temel laboratuvar ve radyolojik tetkikler

İlknur Fidancı

14:00-14:30

ARA

 

 

İKİNCİL VE ÜÇÜNCÜL DEĞERLENDİRME

 

14:30-15:00

DERS 7
Çocuklarda minör kafa travmalarına yaklaşım
Skalp hematomlarının değerlendirilmesi
BT endikasyonları
Acilden taburculuk ve konküzyon

Damla Hanalioğlu

15:00-15:30

DERS 8
İkincil ve üçüncül değerlendirmede pediatrik toraks travmaları
Klinik Bulgular ve laboratuvar tetkikleri
Toraks BT endikasyonları
Akciğer kontüzyonu
Tüp torakostomi endikasyonları

Ayla Akca Çağlar

15:30-16:00

ARA

 

16:00-16:30

DERS 9
İkincil ve üçüncül değerlendirmede pediatrik batın ve genitoüriner sistem travması
Künt batın travmalarında klinik ve laboratuvar bulgular
BT endikasyonları
Genitoüriner sistem yaralanmasının klinik bulguları
Pelvis kırığı ve pelvik bandaj uygulaması

Yüksel Bıcılıoğlu

16:30-17:00

DERS 10
Çocuk istismarını tanımak ve travmalarda adli rapor yazılması

Serkan Özsoylu

17:00-17:30

DERS 11
Travmada profilaktik antibiyotik tedavisi ve tetanoz profilaksisi

Serkan Özsoylu

2.GÜN

Eğitim saati

Uygulamalar

Eğitmen

09.00-10.00

Çoklu travma hastasına yaklaşım-
MENTİ uygulaması ile interaktif olgu tartışması

Okşan Derinöz Güleryüz
Murat Anıl

10.00-10.15 

ARA

 

 

 

 

 

10.15-16.00*

Masa 1: Senaryo sunumu ve Pratik Uygulama

 • Sütür tipleri, sütür atma, sütür alma
 • Doku yapıştırıcısı endikasyonları ve kullanım
 • Stapler ile cilt kesisi tamiri

İlknur Fidancı
Ayla Akca Çağlar

Masa 2: Senaryo sunumu ve Pratik Uygulama

 • Servikal boyunluk takma
 • Kütük çevirme
 • Basit atel uygulaması

Damla Hanalioğlu
Ahmet Ziya Birbilen

Masa 3: Senaryo sunumu ve Pratik Uygulama
Servikal boyunluk olan hastada;

 • Hava yolu açma manevraları
 • Oral hava yolu gereci yerleştirme
 • Video laringoskop ile entübasyon
 • İğne krikotirotomi uygulaması

Serkan Özsoylu
Tuğçe Nalbant

Masa 4: Senaryo sunumu ve Pratik Uygulama

 • Kemik içi yol açılması
 • E-FAST (Extented- Focused Assessment with Sonography for Trauma)
 • USG eşliğinde perikardiyosentez

Murat Anıl
Okşan Derinöz Güleryüz

Masa 5: Senaryo sunumu ve Pratik Uygulama

 • İğne dekompresyon
 • Toraks tüpü takılması

Ebru Ongun
Yüksel Bıcılıoğlu

 

Masa 6: Virtual reality tabanlı sanal hasta uygulaması

VR Sanal Hasta Ekibi

16.00-16.15

ARA

 

16.15-17.00

Çoklu travma hastasına yaklaşım- MENTİ uygulaması ile interaktif olgu tartışması

Okşan Derinöz Güleryüz
Murat Anıl

17.00-17.15

Kapanış ve değerlendirme

 

*Saat 12.00-13.00 arası yemek molası verilecektir.  ** Pratik eğitiminde eğitimciler farklı masalarda görev yapabilirler.
ÖNEMLİ NOT;