Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil Yan Dal Yeterlilik Sınavı Hakkında Önemli Duyuru

DUYURU

Sağlık Bakanlığı tarafından 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 12’nci maddesi gereğince tekrar yapılacağı duyurulan Çocuk Yoğun Bakımı ve Çocuk Acil Yan Dal Yeterlilik Sınavına katılacak adayların nitelikleri ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları dikkatle takip edilmektedir. Sınava katılmak için gerekli şartları taşımadıkları halde sınava girdikleri tespit edilen kişiler hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
Yönetim Kurulu