Çalışma Grupları Yönergesi

Sürüm 12.04.2022

 1. Çalışma grupları Derneğin amaçları doğrultusunda belirli konularda araştırma, eğitim ve çalışmalar yapmak, bilgi-görüş üretmek, etkinlik düzenlemek işlevlerini yerine getirir.
 2. Çalışma gruplarına, faaliyetlere aktif katılıp katkı sunmayı taahhüt eden, acil veya yoğun bakım yan dal belgesi almış istekli tüm üyeler katılabilir.
 3. Çalışma grubu kendi içinde 1 başkan, 1 sekreter seçmelidir ve yönetim kuruluna bildirmelidir. Çalışma gruplarının Başkan ve Sekreteri 3 yıllık bir dönem için belirlenir.
 4. Bir kişi en fazla 2 çalışma grubunda görev alabilir; en fazla bir grupta başkan veya sekreter olabilir.
 5. Çalışma grupları Yönetim Kurulu onayı alarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:
  • a. Çalışma grubu konuyla ilgili bir protokol hazırlamalıdır.
  • b. Eğitim materyalleri hazırlamak veya hazırlanmasına katkı sunmak
  • c. Çalışma grubu konuyla ilgili mümkünse kurs veya eğitim toplantıları planlamalıdır. Kursların standart slaytları ve kitapçığı olmalıdır.
  • d. Çalışma grubu konuyla ilgili çok merkezli çalışmalar planlamalı ve teşvik etmelidir.
 6. Çalışma grubu üyelerinin görev ve sorumlulukları
  • a. Yönergelere ve çalışma grubunun hedeflerine uygun olarak aktif çalışmak ve katkı sunmak; verilen sorumlulukları yerine getirmek.
 7. Başkanın görev ve sorumlulukları
  • a. Kurul/Çalışma grubu için hedefler ve çalışma planı oluşturup Yönetim Kurulunun onayına sunmak
  • b. Yönetim Kurulunun talep etmesi durumunda Yıllık Kongre sırasında çalışma grubunun faaliyetleri hakkında sunum yapmak (Kurul/Çalışma grubu başkanı)
  • c. Dernek internet sayfasında çalışma grubu ile ilgili bölümün oluşumuna katkı sağlamak
  • d. Yapılacak tüm etkinliklerde ve yayınlarda resmi çalışma grubu adını belirtmek
  • e. Yönetim Kurulunun talep etmesi durumunda ilgili alanda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak, bilgilendirme notları ve görüş oluşturmak
  • f. Çalışma grupları konularıyla ilgili sorunları ve önerileri yönetim kurulu ile paylaşmalıdır.
 8. Sekreter görev ve sorumlulukları
  • a. Başkanın görevini yapmasında yardımcı olmak
  • b. İletişimi sağlamak
  • c. Sekreter 3 ayda bir grubun çalışmaları hakkında yönetim kuruluna bilgi vermelidir. Yılda bir kez yazılı bilgi verilmelidir.

Not: Çalışma gruplarının çalışmaları için istedikleri zaman zoom toplantıları dernek tarafından ayarlanacaktır.